Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2013

kochamzycdobrze
18:00
Ludzie którzy tylko raz w życiu kochają, są właśnie prawdziwie płytcy
— Oscar Wilde
Tags: books
Reposted byzanimpojdenutt
kochamzycdobrze
17:59
Nigdy nie troszczę się o to, co mówią ludzie pospolici  
— Oscar Wilde
Tags: books
Reposted byjarekpolskezbawSevenDevilszanimpojdethirstylivespositanolight-pink-nancydirtymind
kochamzycdobrze
17:54
Życie jest zbyt krótkie, by człowiek miał brać na siebie ciężar cudzych win. Każdy żyje swym życiem i płaci za to odpowiednią cenę.
— Oscar Wilde
Tags: books
Reposted byjarekpolskezbawzanimpojdedaises
kochamzycdobrze
17:51
Lubię plotki o innych, ale o mnie samym wcale mnie nie interesują. Brak im uroku nowości.    
— Oscar Wilde
Tags: books
Reposted byzanimpojdetimetolove
kochamzycdobrze
12:18
- Jacy przyjaciele?
- Różni i żadni.
— Charles Bukowski, "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
Tags: books

April 22 2013

kochamzycdobrze
12:17

On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.

— Janusz L. Wiśniewski "Sceny z życia za ścianą"
Tags: books
kochamzycdobrze
07:25
Nie jestem nagrodą pocieszenia, Dex. Ani kołem zapasowym. Uważam, że jestem warta więcej.
— David Nicholls, Jeden dzień
Tags: books
Reposted frommissbrodka missbrodka

April 18 2013

kochamzycdobrze
17:33
Musiałam jak najszybciej zająć czymś myśli, żeby się nie rozpłakać. Nie czas użalać się na sobą, pomyślałam. Jest tyle ważniejszych spraw niż moje delikatne serce
— Stephenie Meyer; Intruz
Tags: books

April 16 2013

kochamzycdobrze
17:31
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
— Charles Bukowski - Szmira
Tags: books
Reposted byblackdeliriumkotsmutaskartoteka-czlowieka

April 14 2013

kochamzycdobrze
11:39
  „Ja się nie przyzwyczajam. Nigdy i do niczego. Kiedy się przyzwyczajasz, to jakbyś umierał.”
Truman Capote - Śniadanie u Tiffany'ego
Tags: books
kochamzycdobrze
11:33

„Widziałam wszystko wyraźnie: jego gładkie słowa, czarne błyszczące oczy, doświadczenie z kłamstwem, uwodzeniem, kobietami. Zakochałam się w diable.” 

Becca Fitzpatrick - Crescendo
Tags: books
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl