Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

kochamzycdobrze
22:35
5579 28cb 350
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
kochamzycdobrze
22:31
7306 bfb6 350
Rzeczy które zrozumiałem jako dorosły
Reposted fromdobry dobry
kochamzycdobrze
22:30
7691 fcfd 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 13 2019

kochamzycdobrze
20:34
2796 e7b3 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart

June 24 2015

kochamzycdobrze
10:32
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viawerterowska werterowska

June 22 2015

19:05
2571 8eed 350
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawerterowska werterowska
kochamzycdobrze
17:40
6784 9eba 350
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja vianables nables
kochamzycdobrze
17:31
6510 9119 350
Reposted fromimradioactive imradioactive vianables nables
kochamzycdobrze
17:29
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawonderwall wonderwall
kochamzycdobrze
17:28
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
kochamzycdobrze
17:27
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viawonderwall wonderwall

May 11 2015

kochamzycdobrze
19:51
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 

February 19 2015

kochamzycdobrze
19:50
4149 6ebb 350
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty

February 16 2015

kochamzycdobrze
17:35
5522 1dcd 350
Reposted fromCsengee Csengee viaalliwantisyou alliwantisyou
kochamzycdobrze
17:34
1802 8e9e 350
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

February 09 2015

kochamzycdobrze
19:14
1919 aaf4 350
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 21 2015

kochamzycdobrze
10:12
Dziś mija rok bez Ciebie Mamo. Dokładnie rok temu mój cały świat i moje całe poczucie bezpieczeństwa runęło. Dziś nie mam nic, ale jeszcze walczę. Dla Ciebie.
— ja.a

January 20 2015

kochamzycdobrze
22:07
kochamzycdobrze
20:22
DZIŚ


Jeśli wiedzielibyśmy, 
że życie ma skończyć się jutro, 
czy nadal marnowalibyśmy dzisiejszy 
dzień na kłótnie? 

Czy tracilibyśmy drogocenne godziny 
na budowanie ściany lodowatej ciszy 
lub na wyrzucanie z siebie potoku 
przykrych słów - broni niewidzialnej, 
ale która rani jak rozrzucone na drodze 
kamienie i potrzaskane butelki?

Jeśli wiedzielibyśmy, 
że życie ma skończyć się jutro, 
czy wciąż trwalibyśmy w błędnym 
przekonaniu aż tak zdeterminowani, 
aby nie przyznać się do tego, 
że nie mamy racji? 
Zamiast nie dbać o to, 
kto pierwszy zaczął - wiedząc, 
że żadne z nas nie ma całkowitej racji -
i zakończyć tego rodzaju wojnę jako pokonani?

Jeśli wiedzielibyśmy, 
że życie ma skończyć się jutro, 
z pewnością docenilibyśmy dzisiejszy dzień. 
Wypełnilibyśmy nasz czas miłością i radością, 
które tworzyłyby wartościowe wspomnienia, 
rozjaśniające nasze serca, 
zamiast złością i goryczą, 
które potrafią niszczyć i to całkowicie.

Jeśli wiedzielibyśmy, 
że życie ma skończyć się jutro...

Ale kto może powiedzieć, 
że tak nie będzie? 

Jedyną chwilą, której możemy być pewni, 
jest dzisiaj.

Dziś więc sięgnę po twoją dłoń.

Dziś powiem: "Przepraszam" i "Kocham cię".

— AUTOR NIEZNANY
Reposted bysalma7891malusiaaparachute

January 08 2015

kochamzycdobrze
21:41
Czasami mam wrażenie, że najzwyczajniej w świecie się mnie wstydzisz...
— G' as fuck.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl