Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2014

kochamzycdobrze
20:14
2011 bf51 350
Reposted fromkurz kurz viasmutnazupa smutnazupa
kochamzycdobrze
20:14
Czasem kiedy myślę o tym co robiłam, ile dałam, żeby go zdobyć, żeby mnie kochał, myślę o tym i jest mi wstyd...
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
kochamzycdobrze
20:12
kocha tylko po alkoholu...
— najgorszy ból
Reposted fromextract extract viasmutnazupa smutnazupa

September 30 2014

kochamzycdobrze
09:43
5024 03e1 350
Reposted fromglupiages glupiages viaMagya Magya
09:04
1279 1101 350
Reposted fromtootsietoots tootsietoots vianieradze nieradze

September 04 2014

kochamzycdobrze
18:53
Reposted fromshakeme shakeme viablond blond
kochamzycdobrze
18:51
3151 5543 350
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viablond blond

September 02 2014

kochamzycdobrze
20:39
3952 eb02 350
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside vianables nables
kochamzycdobrze
20:34

July 25 2014

12:59

July 24 2014

kochamzycdobrze
12:33
Poszliśmy ze sobą do łóżka, jednak to nic nie zmieniło. Cóż za naiwne myślenie z mojej strony! Przecież to było oczywiste. Po wszystkim leżałam obok Ciebie, a po policzku płynęły mi łzy - nie, nie będziesz mój. Nie naprawimy już naszego "związku", a Ty od jakiegoś czasu spotykasz się z kimś innym. Seks to tylko seks. Nie sprawi, że nagle mnie pokochasz.
— gdzieś tam.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty

July 14 2014

kochamzycdobrze
09:37
1305 d404 350
Reposted frombabcia babcia vianables nables

June 30 2014

kochamzycdobrze
19:38
1545 b6ad 350
Reposted fromowca owca viamakemewannadie makemewannadie

June 28 2014

kochamzycdobrze
21:08
Nie muszę i nie zamierzam rywalizować z czyjąś przeszłością.
— misantrophy.soup.io
kochamzycdobrze
20:58
Tato, tak bardzo tęsknie za Mamą...


;(
— Małpa- Skała

June 25 2014

kochamzycdobrze
08:46
7469 0ad9 350
Reposted fromfelicka felicka vianieradze nieradze

June 24 2014

kochamzycdobrze
21:23
Nosisz w sobie smutek, czujesz tęsknotę – ona w tobie mieszka od zawsze, od tak dawna, że nawet już nie pamiętasz, za czym tak tęsknisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromday11shadow day11shadow viacytaty cytaty
kochamzycdobrze
19:06
0092 fe95 350
"Boys? No, I prefer whisky"

je! muszę taką mieć! :D
Reposted frommeem meem viamakemewannadie makemewannadie
19:06
6496 a5f9 350
Reposted frompengin pengin viamakemewannadie makemewannadie

June 23 2014

kochamzycdobrze
18:57
Mam nadzieję, że uczynisz z siebie coś najlepszego. Mam nadzieję, że zobaczysz rzeczy, które cię zaskoczą. Mam nadzieję, że poczujesz coś, czego nigdy nie poczułaś. Mam nadzieję, że spotkasz ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Mam nadzieję, że będziesz dumna ze swojego życia. A jeśli nie będziesz dumna, to mam nadzieję, że będziesz miała siłę, by zacząć od nowa.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromdrina drina vianicdostracenia nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl